Gdzie zarejestrować piec olejowy?

Od 1 września 2020 roku, aby zakupić lub sprzedać olej opałowy do celów grzewczych konieczna jest rejestracja w urzędzie skarbowym. Obowiązek ten spoczywa zarówno na sprzedawcach oleju opałowego, jak i osobach fizycznych czy podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.


Kto musi rejestrować, piec olejowy?

Osoby, które same zużywają olej, nie muszą rejestrować się osobiście.

Może wyręczyć ich w tym sprzedawca oleju opałowego, będzie on jednak potrzebował w tym celu specjalne pełnomocnictwo. Podobnie sprawa wygląda w związku z rejestracją pieca olejowego. Tutaj też wyręczyć może nas jego sprzedawca na podstawie wystawionego przez nas upoważnienia.

Gdzie zarejestrować piec olejowy?

Rejestracje kotła olejowego wymaga zgłoszenia na formularzu AKC-RU. Dzięki temu zgłoszeniu otrzymamy status zużywającego podmiotu olejowego. Zgłoszenia dokonać można na dwa sposoby.

Przez założenie konta na portalu usług elektronicznych służby celnej, a potem wypełnienie formularza w formie elektronicznej, do czego potrzebny będzie nam podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis elektroniczny lub podanie kwoty przychodu.

Kolejną metodą zgłoszenie jest wysłanie papierowego formularza zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji.

Tutaj musimy być ostrożni, gdyż nie każdy urząd skarbowy zajmuje się sprawami związanymi z akcyzą.

Kiedy należy zgłaszać zmiany?

Zgłoszenie na druku AKC-RU składamy tylko raz, pamiętajmy jednak o tym, że ciąży na nas jako posiadacz pieca olejowego, obowiązek zgłaszania wszelkich zaistniałych zmian, takich jak wymiana lub likwidacja kotła, lub zmiana danych osoby zużywającej paliwo.

Wszelkie zmiany związane z zarejestrowanym piecem olejowym należy zgłaszać w ciągu 7 dni od momentu zaistniałych zmian.

Zmiany zgłasza się na tym samym formularzu, którego używamy do rejestracji pieca olejowego, czyli druku ACK-RU.